Sierociuk, J. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś, T. 9, listopad 2019, s. 217, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/19184.