Mlekodaj, A. „Wieś I Gwara W Dobie Rekonfiguracji Kultury (na przykładzie Podhala)”. Gwary Dziś, t. 8, listopad 2019, s. 17-22, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20181.