Žigo, Pavol. „Komplexnosť interpretácie Slovanskej substantívnej deklinácie V Slovanskom Jazykovom Atlase”. Gwary Dziś, t. 8, listopad 2019, s. 23-33, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182.