Kostecka-Sadowa, Anna. „Zasięgi Leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich W Gwarach Polskich”. Gwary Dziś, t. 8, listopad 2019, s. 35-56, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20187.