Kobus, J., i B. Osowski. „Z Refleksji Nad Polszczyzną regionów I Nie Tylko. Język W Regionie – Region W języku II”. Gwary Dziś, T. 8, listopad 2019, s. 181-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20200.