Sierociuk, J. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś, t. 8, listopad 2019, s. 187-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20201.