Karaś, H. „Zadania Dialektologii W Zakresie Ochrony ginących Gwar”. Gwary Dziś, t. 7, listopad 2019, s. 83-95, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20210.