Мартинова, Г. „Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок”. Gwary Dziś, T. 9, listopad 2019, s. 49-57, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20215.