Ananiewa, N. E. „Germanizmy Leksykalne W dwóch Polskich Gwarach Wyspowych Na Syberii”. Gwary Dziś, T. 7, listopad 2019, s. 169–176, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20235.