Kobus, J. „Funkcjonowanie germanizmów Leksykalnych W Listach chłopa Wielkopolskiego (1914–1920)”. Gwary Dziś, t. 7, listopad 2019, s. 239–246, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20241.