Sochacka, S. „Etymologia Nazwy Wschowa W świetle kontaktów językowych Polsko-Niemieckich”. Gwary Dziś, t. 8, listopad 2019, s. 79-86, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20244.