Kobus, J. „Wialnia I młynek W języku mieszkańców Wybranych Wsi Wielkopolskich”. Gwary Dziś, T. 10, grudzień 2018, s. 145-52, doi:10.14746/gd.2018.10.12.