Sierociuk, J. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś, T. 10, grudzień 2018, s. 163-4, doi:10.14746/gd.2018.10.14.