Karaś, H. „Jeszcze O Potrzebie Dokumentowania Leksyki Gwarowej (na przykładzie Wybranych wyrazów południowomałopolskich Z Okolic Biecza)”. Gwary Dziś, T. 11, grudzień 2019, s. 19-27, doi:10.14746/gd.2019.11.2.