Kąś, J. „Zmiany W Gwarowym Systemie Leksykalnym a Praktyka Leksykograficzna”. Gwary Dziś, T. 11, grudzień 2019, s. 29-39, doi:10.14746/gd.2019.11.3.