Kobus, J., i Л. Рябець. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś, T. 11, grudzień 2019, s. 163–167, doi:10.14746/gd.2019.11.14.