Spinková, Stanislava. „PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. 3.11.1955 – 5.07.2020”. Gwary Dziś, t. 12, czerwiec 2020, s. 11-14, doi:10.14746/gd.2020.12.2.