Rembiszewska, Dorota Krystyna, i Janusz Siatkowski. „Niezabudka, Wasilek, wołoszka – O Dylematach W Rozstrzyganiu pożyczek I reliktów Dawnej wspólnoty Na Pograniczu Polsko-wschodniosłowiańskim”. Gwary Dziś, t. 12, czerwiec 2020, s. 163-77, doi:10.14746/gd.2020.12.12.