Cygan, Stanisław. „Dziewiętnastowieczne słowniczki Gwarowe księdza Władysława Siarkowskiego Z Perspektywy Leksykograficznej ”. Gwary Dziś, t. 12, czerwiec 2020, s. 229-45, doi:10.14746/gd.2020.12.17.