Waniakowa, Jadwiga. „Polskie słownictwo Gwarowe W kontekście Etymologicznym (na przykładzie Nazw roślin)”. Gwary Dziś, t. 12, czerwiec 2020, s. 247-55, doi:10.14746/gd.2020.12.18.