Kucharzyk, R. „Funkcjonowanie słownictwa Gwarowego W Komunikacji Internetowej – Problemy Metodologiczne”. Gwary Dziś, T. 12, czerwiec 2020, s. 257-6, doi:10.14746/gd.2020.12.19.