Kostecka-Sadowa, A. „Charakterystyka słowotwórcza Ekspresywnych Nazw człowieka W Gwarze Polskiej Obwodu Lwowskiego (wybrane przykłady)”. Gwary Dziś, T. 12, czerwiec 2020, s. 289-97, doi:10.14746/gd.2020.12.22.