Рябець, Л. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś, T. 12, czerwiec 2020, s. 299-00, doi:10.14746/gd.2020.12.23.