Sierociuk, J. „Cechy Definicyjne Gwar W języku mieszkańców Wsi”. Gwary Dziś, T. 13, grudzień 2020, s. 173–181, doi:10.14746/gd.2020.13.9.