Sierociuk, J. „Deminutiva Gwarowe W Systemie I W tekście”. Gwary Dziś, T. 13, grudzień 2020, s. 191–200, doi:10.14746/gd.2020.13.11.