Sierociuk, J. „W Sprawie Synonimii W Gwarach – Na Tle Polszczyzny ogólnej”. Gwary Dziś, T. 13, grudzień 2020, s. 215–226, doi:10.14746/gd.2020.13.13.