Sicińska, Katarzyna. „Archaiczność Polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia Teoretyczno-Metodologiczne”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 59-70, doi:10.14746/gd.2021.14.6.