Ananiewa, Natalia. „Słownictwo Polskie W Gwarach Rosyjskich (na Podstawie materiałów Словаря русских народных говоров)”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 71-80, doi:10.14746/gd.2021.14.7.