Grochola-Szczepanek, H. „Badanie Pola Tematycznego Z Zakresu Stroju Ludowego Na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 81-94, doi:10.14746/gd.2021.14.8.