Jaros, I. „Synonimia słowotwórcza przymiotników W Gwarach – Wybrane Problemy Interpretacyjne”. Gwary Dziś, T. 14, grudzień 2021, s. 95-104, doi:10.14746/gd.2021.14.9.