Kurek, H. „Zanikanie formantów Rodzinnych W Gwarach a Nietypowe Problemy Badawcze współczesnej Dialektologii (na przykładzie Wsi Poddukielskich W Beskidzie Niskim)”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 105-11, doi:10.14746/gd.2021.14.10.