Jelonek, T. „Badania Leksyki Gwarowej W Dobie Przemian I Globalizacji”. Gwary Dziś, T. 14, grudzień 2021, s. 139-51, doi:10.14746/gd.2021.14.12.