Mlekodaj, Anna. „O Gwarowej Artystycznej Metaforze Niekonwencjonalnej Na przykładzie Poezji Podhala”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 183-97, doi:10.14746/gd.2021.14.16.