Osowski, B. „Wykładniki Ekwiwalencji W Wybranych Inwentarzach Z XVIII Wieku”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 219-26, doi:10.14746/gd.2021.14.19.