Piechnik, Anna. „Teksty urzędowe Autorstwa mieszkańców Wsi Jako Materiał Do Badania Ich Kompetencji Komunikacyjnych – Problemy I Wyzwania Metodologiczne”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 227-33, doi:10.14746/gd.2021.14.20.