Kąś, J. „Ikonografia W słowniku Gwarowym”. Gwary Dziś, t. 14, grudzień 2021, s. 265-76, doi:10.14746/gd.2021.14.23.