Pelcowa, H. „Hasło W słowniku Gwarowym – Problem Metodologiczny współczesnej Dialektologii”. Gwary Dziś, T. 14, grudzień 2021, s. 277-88, doi:10.14746/gd.2021.14.24.