Žigo, Pavol. „Komplexnosť interpretácie Slovanskej substantívnej deklinácie V Slovanskom Jazykovom Atlase”. Gwary Dziś 8 (listopad 13, 2019): 23–33. Udostępniono marzec 5, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20182.