Kostecka-Sadowa, Anna. „Zasięgi Leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich W Gwarach Polskich”. Gwary Dziś 8 (listopad 13, 2019): 35–56. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20187.