Kobus, Justyna, i Błażej Osowski. „Z Refleksji Nad Polszczyzną regionów I Nie Tylko. Język W Regionie – Region W języku II”. Gwary Dziś 80 (listopad 13, 2019): 181-186. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20200.