Sierociuk, Jerzy. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 8 (listopad 13, 2019): 187–189. Udostępniono luty 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20201.