Karaś, Halina. „Zadania Dialektologii W Zakresie Ochrony ginących Gwar”. Gwary Dziś 7 (listopad 12, 2019): 83–95. Udostępniono luty 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20210.