Ananiewa, Natalija Ewgeniewna. „Germanizmy Leksykalne W dwóch Polskich Gwarach Wyspowych Na Syberii”. Gwary Dziś 70 (listopad 12, 2019): 169–176. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20235.