Kobus, Justyna. „Funkcjonowanie germanizmów Leksykalnych W Listach chłopa Wielkopolskiego (1914–1920)”. Gwary Dziś 7 (listopad 12, 2019): 239–246. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20241.