Kobus, Justyna. „Wialnia I młynek W języku mieszkańców Wybranych Wsi Wielkopolskich”. Gwary Dziś 10 (grudzień 15, 2018): 145-152. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/21742.