Karaś, Halina. „Jeszcze O Potrzebie Dokumentowania Leksyki Gwarowej (na przykładzie Wybranych wyrazów południowomałopolskich Z Okolic Biecza)”. Gwary Dziś 11 (grudzień 15, 2019): 19-27. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/22581.