Kobus, Justyna, i Людмила Рябець. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 11 (grudzień 15, 2019): 163–167. Udostępniono lipiec 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/22612.