Kostecka-Sadowa, Anna. „Charakterystyka słowotwórcza Ekspresywnych Nazw człowieka W Gwarze Polskiej Obwodu Lwowskiego (wybrane przykłady)”. Gwary Dziś 12 (czerwiec 15, 2020): 289–297. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/25917.