Рябець, Людмила. „Materiały Do osiągnięć Leksykografii słowiańskiej”. Gwary Dziś 12 (czerwiec 15, 2020): 299-300. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/25919.