Sierociuk, Jerzy. „W Sprawie Synonimii W Gwarach – Na Tle Polszczyzny ogólnej”. Gwary Dziś 13 (grudzień 15, 2020): 215–226. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/26642.